KLAUZULA INFORMACYJNA ( Dostawcy)

 ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA

27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

1. Administratorem Dostawcy danych osobowych jest Archi-Ogrody Ostrzeszów Agnieszka Grzesiak z siedzibą przy ul. Kolejowa 39, 63-500 Ostrzeszów, woj. Wielkopolskie, NIP: 5140134111,
REGON: 302751907 telefon 609 061 690, adres e-mail: archi.ogrody.pak@gmail.com

2. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Archi-Ogrody Ostrzeszów Agnieszka Grzesiak, co oznacza w szczególności:
a. pozyskiwanie informacji o produktach i usługach.
b. realizację zakupu oferowanych produktów(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)
c. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO)

3. Dostawca danych posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Dostawca  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Dane osobowe Dostawcy mogą być ujawniane przez Agnieszka Grzesiak podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez firmę Archi-Ogrody Ostrzeszów Agnieszka Grzesiakumów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczania (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze itp.

5. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.